วีดีโอ

นิทรรศการ 2021 Beyond Get Show

2021 นอกเหนือจากโชว์รูมไฟโชว์

นอกเหนือจากการแสดงในปี 2019 GET show

2019 การแสดงแสงเหนือโชว์รูม

2018 BeiJing Light Show ซึ่งจัดโดย Beyond Lighting

2018 นอกเหนือจากวิดีโอโชว์รูมใหม่

Beyond Lighting 2017 รับการแสดง

การแสดงแสงเหนือโชว์รูมปี 2560

2016 นอกเหนือจากห้องแสดงแสง

นอกเหนือจากการจัดแสง 2016 GET SHOW